Solar Supply tar informationen om misstänkt tvångsarbete vid solpanelsproduktionen på största allvar

De senaste veckorna har solcellsindustrin anklagats för att kunna kopplas till de brott mot mänskliga rättigheter som misstänks förekomma vid produktionen av solpaneler i Xinjiang-provinsen i Kina. På Solar Supply tar vi vårt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter på största allvar, och sedan förra året har vi vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerställa att informationen i kontrollen av leverantörskedjan som görs är korrekt och bidrar till att öka transparensen av solpanelsproduktionen.

Som stor energiaktör med ett erbjudande som bygger på många internationella leveranskedjor, är det av högsta prioritet för Solar Supply att dessa är hållbara. Vi accepterar inte förekomsten av något som kan äventyra eller inskränka mänskliga rättigheter.

Vi har idag en gedigen process för att kontrollera de solcellsleverantörer vi anlitar, bland annat i syfte att utesluta förekomsten av brott mot mänskliga rättigheter eller andra oegentligheter. I den processen ingår att även leverantören intygar att de i sin tur har granskat sina underleverantörer på samma sätt.

Man ska dock komma ihåg att den här typen av internationella leveranskedjor är mycket komplexa, och det är svårt att få en fullständig och korrekt överblick av samtliga delar. Det är en utmaning som hela branschen delar.

I vårt pågående arbete med att utveckla en mer hållbar försörjningskedja, och mot bakgrund av den fakta som framkommit om produktionen i Xinjiang, vidtar vi ytterligare åtgärder för att säkerställa att vi har korrekt information om solpanelerna vi säljer. Utöver de granskningar som redan utförs på plats hos våra direktleverantörer, kommer vi bland annat även att granska underleverantörer.

Solar Supply anser att det är mycket viktigt att löpande granska produktionsmetoder och arbetsvillkor genom hela leveranskedjan, för att stödja de företag som vill göra rätt och sälja produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt. Det är en utmaning för hela branschen att genomlysa sina leveranskedjor och samarbete krävs för att öka transparensen.

Fler nyheter

Webinar Ferroamp 18 maj

Vi på Solar Supply bjuder tillsammans med Ferroamp in till en produktgenomgång och digital utbildning under vecka 20. Mattias Djurson från Ferroamp, berättar mer om ...

Solar Supply på eCarExpo 29/4!

Psst...! eCarExop händer just nu! ☀️ Idag 29/4 när det är fokus på B2B, hittar du Solar Supply Sweden AB med David Freij & Michel ...

ESDEC Solar Bus 30/3

ESDEC Solar Bus – onsdagen den 30 mars mellan 09.00-12.00, hos Solar Supply i Karlsham Äntligen! På kort varsel -> Vi har turen att gästas ...

Till toppen