Använd din solel på ett smart sätt!

Smart, hållbart och ekonomiskt

Förnybar energi är oförutsägbar och energiförsörjningen står inför stora omställningar. Behovet av energilagring kommer att öka i takt med att vi får en allt större del förnybar energiproduktion. Energilagring ses som en grundförutsättning framöver, för att ett system som till stor del består av förnybara energikällor att fungera på ett tillförlitligt sätt.

Genom att lagra elen i ett eget energilager möjliggörs ekonomiska besparingar i form av lägre elkostnader från effektbalansering och reduktion av effekttoppar. Dessutom kan ett större oberoende av framtida elpriser säkras, tillsammans med flera andra funktionella fördelar.

Energilagringslösningar

Genom våra långsiktiga partnerskap erbjuder vi energilagringslösningar från utvalda leverantörer. Trots att varje energilagringsprojekt är unikt har vi tack vare detta lösningar för alla typer av behov.

Hybridväxelriktare med batterier

Genom våra långsiktiga partnerskap erbjuder vi energilagringslösningar från utvalda leverantörer. Trots att varje energilagringsprojekt är unikt har vi tack vare detta lösningar för alla typer av behov.

Hybridväxelriktare använder den producerade solenergin för lagring i batterier, vilket möjliggör energilagring till dygnets mörka timmar. Detta ökar möjligheten till självförsörjning, energibesparing och kostnadsbesparing. Genom en backuplösning kan specifikt viktiga delar i hemmet hållas strömsatta vid ett eventuellt strömavbrott.

Tillsammans med solpanelerna gör batterier det möjligt att täcka större delen av energibehovet under sommarhalvåret med egenproducerad och förnybar el. Vi erbjuder idag batterier från BYD vilka passar till våra hybridväxelriktare.

Vi erbjuder idag ett brett sortiment av växelriktare och batterier. Leverantörerna ser ni nedan och vi har stora tillgångar på lager, så det är bara att höra av sig till oss för en skräddarsydd lösning. 

Fronius
BYD

Vi hjälper dig vara självständig i din elkonsumtion genom att producera el på din fastighet! Varje energilagringsprojekt är unikt och vi hjälper gärna till att hitta den bästa och mest optimala lösningen!

Varför Energilagring?

  • Effektkontroll och effekttoppsreducering
  • Större självförsörjning
  • Motverka serviceutbyggnad
  • Backup för elnätsägaren