Använd din solel på ett smart sätt!

Smart, hållbart och ekonomiskt

Förnybar energi är oförutsägbar och energiförsörjningen står inför stora omställningar. Behovet av energilagring kommer att öka i takt med att vi får en allt större del förnybar energiproduktion. Energilagring ses som en grundförutsättning framöver, för att ett system som till stor del består av förnybara energikällor att fungera på ett tillförlitligt sätt.

Genom att lagra elen i ett eget energilager möjliggörs ekonomiska besparingar i form av lägre elkostnader från effektbalansering och reduktion av effekttoppar. Dessutom kan ett större oberoende av framtida elpriser säkras, tillsammans med flera andra funktionella fördelar.

Energilagringslösningar

Genom våra långsiktiga partnerskap erbjuder vi energilagringslösningar från utvalda leverantörer. Trots att varje energilagringsprojekt är unikt har vi tack vare detta lösningar för alla typer av behov.

Vaxelriktare

Hybridväxelriktare med batterier

Genom våra långsiktiga partnerskap erbjuder vi energilagringslösningar från utvalda leverantörer. Trots att varje energilagringsprojekt är unikt har vi tack vare detta lösningar för alla typer av behov.

Hybridväxelriktare använder den producerade solenergin för lagring i batterier, vilket möjliggör energilagring till dygnets mörka timmar. Detta ökar möjligheten till självförsörjning, energibesparing och kostnadsbesparing. Genom en backuplösning kan specifikt viktiga delar i hemmet hållas strömsatta vid ett eventuellt strömavbrott.

Tillsammans med solpanelerna gör batterier det möjligt att täcka större delen av energibehovet under sommarhalvåret med egenproducerad och förnybar el. Vi erbjuder idag batterier från BYD vilka passar till våra hybridväxelriktare.

Fronius Symo hybridväxelriktare är en del av Fronius Energipaket för att möjliggöra en 24h sollagringslösning. Symo växelriktaren kombinerar ett batterisystem, batteriväxelriktare, hybridväxelriktare samt kontrollenhet och systemövervakningslösning i ett. Med en AC effekt mellan 3 och 5 kW kan växelriktaren generera upp till 8 kW för att förse hemmet med elektricitet och samtidigt möjliggöra lagring av solenergi i batterier vid överproduktion. Genom det intellektuella energiflödessystemet kan energiflödet gå i alla riktningar mellan AC-, DC- och AC/DC-kopplingen i batteripaketet. Resultatet blir ett kostnadseffektivt och maximerat optimalt självkonsumtionssystem.

SolarEdge StorEdge hybridväxelriktare är en växelriktare som kan kopplas direkt till 48V batterier från ett flertal olika batterileverantörer. Denna effektiva växelriktare hanterar solenergiproduktionen och konsumtionen samt batteri för trefashushåll. StorEdge passar både för installation inne och ute och finns idag i storlekar från 5 kW till 10 kW.

BYD är en av de ledande tillverkarna av laddningsbara batterier; NiMH batterier, Lithium-ion batterier. BYD äger hela leverantörskedjan från mineralbatterier till batteripaket, inom ett brett produktsegment där energilagring är en del.
BYD batterierna är kompatibla med Fronius hybridväxelriktare.

Fronius
BYD
Ferroamp

Ferroamp system

Ferroamp kombinerar energikällor på ett nytt sätt. Ferroamp-systemet med en central EnergyHub omvandlar och optimerar solel och energilager. Det självreglerande likströmsnätet kopplar samman enheterna så att energi överförs på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet på ett effektivt sätt med minimala förluster jämfört med ett traditionellt system och styr omvandlingen till och från växelström efter behov.

Ferroamp möjliggör fasbalansering i realtid. Det möjliggör en sänkning av säkringen och/eller kapning av energitoppar, vilket medför en avsevärd kostnadsbesparing. Fasbalanseringen öppnar även upp för att kunna frigöra effekt för exempelvis laddning av elbil.

Ferroamp-systemet har en stor flexibilitet och kan lätt byggas ut genom sin skalbarhet. Det gör att det kan anpassas till alla effektbehov, från den lilla villan till den stora fastigheten.

Ferroamps energihub kan användas självständigt eller kopplas ihop i hela deras systemlösning med ett likströmsnät, solsträngsoptimerare och på sikt även elbilsladdning på DC.

Ferroamp grundades 2010 och är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet är EnergyHuben som samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Ferroamp

Vi hjälper dig vara självständig i din elkonsumtion genom att producera el på din fastighet! Varje energilagringsprojekt är unikt och vi hjälper gärna till att hitta den bästa och mest optimala lösningen!

Varför Energilagring?

  • Effektkontroll och effekttoppsreducering
  • Större självförsörjning
  • Motverka serviceutbyggnad
  • Backup för elnätsägaren